Dogsledding


BWCA Ely, MN Yurt-Based Dogsledding

Duration: 5 Days, 4 Nights
Skill Rating: 2
Accomodations: Yurts, 2 Nights Lodges
Price:$ 1,695BWCA Ely, MN Lodge-Based Dogsledding

Duration: 5 Days, 4 Nights
Skill Rating: 1
Accomodations: Lodges
Price:$ 1,895